Loučení/Saying goodbye

„Jak jen jsem šťasten, že znám někoho a něco s kým a čím je tak zatraceně těžké se rozloučit.“ – Evans G. Valens

„How lucky I am to to have known somebody and something that saying goodbye to is so damned awful.“ – Evans G. Valens

Týden před odletem byl naplněn nejen balením a nakupováním ale také loučením. Loučením s rodinou a přáteli. Věděla jsem, že většinu rok (nebo dva) neuvidím. „Na živo“ možná nikoho!

The week before my flight was packed with packing as well as with saying goodbye. Saying goodbye to my family and friends. I knew that most of them I would not see for a whole year (or two). „Face to face“? Maybe nobody!

 

 

Abych pravdu řekla, je těžké o tom mluvit či psát! Slovy nelze vyjádřit, co pro mě znamenalo říct mým oblíbeným lidem sbohem na tak dlouhou dobu. Jediné, co mohu poskytnout, jsou fotky z mých posledních dnů s nimi a úsměv, který se mi objeví na tváři, kdykoli s nimi mluvím nebo jen vzpomínám… Takový trapný kýč!!!! (Bude to i horší! :D)

To be honest, its quite hard to talk or write about these moments! I can‘t describe what it meant me to say goodbye to my favorite people of all for such a long time. I can only provide photos and a smile, that appears on my face every time I talk to them or think about them… Oh yes, bring on the cheesiness!!!! (It will get even worse! :D)

Děkuji všem svým skvělým kamarádům, kteří se se mnou přišli rozloučit. Děkuji za fotky, videa a Vaši přítomnost! Chybíte mi ♥

Thank you my wonderful friends, that you came to say goodbye. Thank you for the photos, videos and your presence! I miss you ♥

 

 

Představte si, že opouštíte lidi, se kterými trávíte skoro každý den po dobu devatenácti let (jinými slovy rodina). Zní to skvěle, že? Zezačátku! Když si pak uvědomíte, co se doopravdy děje, slzy se nedají zastavit.

Now try to imagine leaving the people you spend almost every day with for the last nineteen years (also known as family). Sounds awesome, right? Yeah, maybe at the beginning! By the time you realize what is actually happening, you can‘t stop the tears from coming.

 

 

 

 

Dost smutku a loučení!! Přilétáme do USA…

That’s it! No more sadness and goodbyes! We are landing in the US…

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s