Objevování sousedství/Exploring the neighborhood

Všechny ty dokonalé, typicky americké sousedství, které vídáte ve filmech a seriálech a říkáte si, že nic takového neexistuje? Sousedství s dokonale zastřiženými trávníky 24/7? Sousedství, ve kterém nově přistěhovaná rodina obdrží kuchyň plnou jídla od ostatních sousedů? Sousedství, ve kterém ta stejná právě přistěhovaná rodina upeče asi 100 kg brownies a roznese je všem sousedům jako poděkování? Sousedství, kde se uprostřed úterý rozhodnete pro večeři ve stylu Taco Tuesday (TT), pes Vám sežere všechny tortilly, ale nakonec přijdou další dvě rodiny a z TT večeře se vyklube TT party? Ano, to je sousedství, do kterého jsem se přistěhovala! A tohle jsou fotky z mé první procházky po něm…

All these perfect, typically american neighborhoods that you see in movies and shows and you think that nothing like that actually exists? The neighborhood with precisely cut grass yards 24/7? The neighborhood where a freshly moved-in family recieves a kitchen full of food as a gift from other neighbors? The neighborhood where the same freshly moved-in family bakes approximately 100 kgs of brownies and brings a box to all the neighbors as a thank you gift? The neighborhood, where you want to have a Taco Tuesday dinner but your dog eats all your tortillas, so eventually what happens is that two other families come by and instead of TT dinner, you have TT party? Yes, that’s exactly the neighborhood I moved into! And these are the photos I took on my first walk…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s