New York City

Pamatuji si, kolikrát jsem viděla fotky z NYC, ať už to bylo v časopisech, na internetu nebo na fotkách přátel, kteří město navštívili. Vždycky jsem si říkala: “Jednou! Jednou se toho i já dočkám!” V červnu 2016 se mi ten sen splnil. Byla to krátká návštěva, ale právě ta mě utvrdila v mém snu město prozkoumat a já věděla, že se jednoho dne vrátím. A to je příběh toho, jak jsem se v “Big Apple” ocitla podruhé.

I remember seeing all the beautiful pictures of NYC in magazines, on the Internet and those made by my friends who have already visited the city. I knew that one day, it will be my turn. “One day!” Well in June 2016 that dream came true. It was a short visit but it was enough for me to make a promise to myself that I’ll be back. And that is the story of why I came back to the “Big Apple”.

Základní fakta/Basic facts:

 • Délka pobytu/Length of stay : víkend 21.-23. října 2016/ weekend 10/21-23 2016
 • Ubytování/Accomodation: byt sestry host mum mé kamarádky (kreslit vztahovou mapu nebudu!) v Brooklynu/ my friend’s host mum’s sister’s apartments in Brooklyn
 • Společnost/Company: Elin a Elma ♥ (mé úžasné švédské kamarádky)
 • Cena/Price: $$

V pátek odpoledne jsme nasedly na autobus směr NYC a o pět hodin později už jsme čekaly na Uber na Manhattanu, který nás zavezl na byt do Brooklynu. Znavené po pracovním týdnu a večerní cestě jsme zalehly, abychom nabraly sílu na nadcházející víkend.

Friday afternoon, we got on the bus heading to NYC and five hours later we were already waiting in Manhattan for an Uber to get us to the Brooklyn apartment. Tired after working the whole week and after the evening traveling we fell asleep quickly. It was time for us to get energy for the weekend exploring.

Sobota byla studená, větrná a deštivá. Nás to rozhodně neodradilo a plnou parou jsme se vrhly do víru velkoměsta. Nákupní centrum bylo jednou z prvních zastávek (čepice, rukavice, šály – zmínila jsem, že byla fakt zima?). Město jsme prošly a projely metrem křížem krážem. Viděly jsme, co se dalo, a zbytek si nechaly na neděli. Naše nohy a záda protestovaly jako by šlo o život (ono možná šlo…) a my se rozhodli doplazit zpět do tepla víkendového domova.

Saturday was cold, windy and rainy. We were determined to enjoy the trip so no bad weather could ruin it for us. A shopping center was one of the first stops (hats, mittens, scarfs – did I mention it was really cold?). We walked and rode the train from one end of the city to the other one. We’ve seen a lot but we’ve left a few places for Sunday. Our feet and back were protesting as if they were fighting for their life (I guess they were…) and so we decided to crawl back to the warmth of our weekend home.

Díky Bohu za to, co pro nás přichystal na neděli. Byla naprosto pohádková! Podzimní den jako vystřižený z časopisu. Slunce, teplo, lehký vánek a nádherně zbarvený Central Park. Co víc si přát?

Thank God for what he planned for us on Sunday. The weather was amazing – sun, light breeze, beautifully colored Central Park. A perfect fall day! What else would you wish for?

Ten pocit při pohledu na město měst je neuvěřitelný! A hlavně: nikdy neomrzí. Člověk by řekl, že když jej vidíte podruhé, potřetí, popadesáté, nebude to stejné. Ale není to pravda. Rozhodně ne s něčím, co milujete. Bradavice bych mohla vidět tisíckrát a ten stejný pocit dětské radosti mě pohltí i po tisící prvé. Stejně tak to mám s New Yorkem, novou knihou či koncertem svých oblíbených muzikantů.

The feeling you get while looking at the city of all the cities is unbelievable! And most importantly: you’ll never get tired of it. You would say that if you see something for a second, third or fiftieth time, it won’t be the same. You’re wrong. When you love something so much, it doesn’t matter how many times you see it, it will always feel like the first time. I could see Hogwarts a thousand times and I would still get the feeling of indescribable delight seeing it for a thousand and first time. It feels like that with New York, new book and my favorite musician’s concert.

img_5828

Díky New Yorku, za chvíli jsem zpátky!/Thank you New York, I will see you soon!

 

Advertisements

Roadtrip #2: Pennsylvania, New Jersey, Delaware, Maryland

Nikdy není dost cestování. Nikdy není dost úžasných mezinárodních přátel. Nikdy není dost zábavných historek v autě. Nikdy není dost karaoke na několikahodinové cestě za dobrodružstvím! A přesně tyto věci perfektně popisují náš říjnový roadtrip po státech Pennsylvania, New Jersey, Delaware a Maryland.

There’s never enough of traveling. Never enough of amazing international friends. Never enough of funny stories in a car. Never enough of karaoke on a never-ending x hours long journey! These are the things that describe our October roadtrip perfectly. Roadtrip through states Pennsylvania, New Jersey, Delaware and Maryland.

Slovy popisovat tento výlet nebudu, na to mám fotky. Co bych ale chtěla popsat je, jak naplánovat roadtrip tak, abyste si jej užili co nejvíc! Doufám, že alespoň někomu mé rady pomůžou při budoucím výletování.

 1. Dopravní prostředek. Já vím, kdo by to byl čekal. Každopádně mít auto je základ úspěšného roadtripu! 
 2. Jídlo. Kdo je schopných strávit několik hodin na cestě bez pořádných snacků? Já rozhodně ne! Auto jsme napěchovali krabicemi jídla a bylo. (K mé radosti byly všechny krabice na zadním sedadle hned vedle mě. Víkend v autě s tunou jídla po mé levici? Ano, prosím!)
 3. Společnost. Vyberte si lidi, se kterými nemáte problém zůstat i 60 hodin v kuse. Protože upřímně: to se stane. A vy si hádkami, napětím či nevraživostí výlet opravdu zkazit nechcete.
 4. Záchytné body. Dopředu naplánujte, kudy trasu povedete, ale nechte si v plánu nějaký ten čas na spontánní rozhodnutí. Nakonec právě ty neočekávané zastávky budou ty nejpamětihodnější. (Střední škola jako z filmu, prodej dýní, město se zajímavým názvem, opuštěné molo nebo třeba zastávka v kině, když je špatné počasí…)
 5. Hudba. Bez té by to totiž nešlo. Když jste plní energie, můžete si dát lehkou karaoke battle a když jste naopak unaveni, nabije vás novou energií – odzkoušeno! Spotify je skvělou volbou – nekonečné možnosti skladeb, žánrů i playlistů.
 6. Oblečení pro jakoukoliv příležitost. Balit podle předpovědi počasí není úplně od věci, ale přibalit pár věcí navíc pro případ náhlé změny je ještě lepší.
 7. Fotky a videa. Je třeba žít přítomností a soustředit se na to, co se děje kolem nás, ano. Ale fotky a videa, které pořídíte, Vám i po několika letech budou připomínat ty úžasné chvíle, které jste zažili.
 8. Dobrá nálada. Ano prosím, té není nikdy dost!

I’m not going to describe our trip via words, photos are going to be good enough for that. What I want to describe is planning a roadtrip so you can enjoy it as much as possible! I hope that with this article I’ll help at least one person with planning their future adventure.

 1. A vehicle. I know, shocker! But really. A car is a must have when planning a roadtrip.
 2. Food. Honestly, who is able to be stuck in a car for a long long time without any snacks? Definitely not me! We packed the car with boxes of food. (Since I was seated right next to them, I was in charge of handling the food. A dream come true!)
 3. Company. For a long roadtrip, choose people you know you can get stuck with for about 60 hours with no problem. Because you will. And there is no running away from them. You don’t want any awkward silence, arguments or hatred to ruin your trip.
 4. Planning. It’s good to choose a few spots you want to visit but leave some time in your plan for a little bit of spontaneity. At the end, the unexpected stops will be the most memorable ones. (High school out of a movie, pumpkin market, interestingly named town in the middle of nowhere, deserted pier or a stop at the movies when it’s raining…)
 5. Music. It would be impossible to survive on the road without that. When you’re all excited you can have amazing karaoke session and when you’re tired it will pump you up with new energy! Spotify is the perfect – all the songs, all the genres and so many playlists.
 6. Clothes. Check the weather forecast ahead but always pack more just in case the weather will change unexpectedly.
 7. Pictures and videos. Try to live in the moment and enjoy every second but all the footage you’re going to make on your trip will remind you of the adventure you went through in many years ahead.
 8. Good mood. There is never enough of laugh and happiness so bring it on!

A nyní je na řadě menší ochutnávka našeho roadtripu plného dobrodružství a hysterického smíchu…/ And now it’s time for a little sneak peek from our radtrip filled with adventure and hysterical laugh…

Shenandoah NP

V USA se nachází množství národních parků. Jiné jsou známější než jiné. Yellowstone, Sekquoia, Yosemite, Grand Canyon, Bryce Canyon, Zion jsou jedni z těch nejznámějších. Všechny vypadají úžasně (alespoň na fotkách), ale všechny se nacházejí na západním pobřeží. Na východním pobřeží toho tady máme poskrovnu. Naštěstí se jeden nádherný národní park nachází ve Virginii, tři-4 hodiny jízdy autem od mého bydliště. Shenandoah NP. 

There are plenty of national parks in the US. Some more famous than the others. Yellowstone, Sequoia, Yosemite, Grand Canyon, Bryce Canyon, Zion are some of the most famous ones. They are all stunning (at least the pictures are) but all of them are on the West coast. There are not that many on the East coast. Fortunately, one beautiful national park happens to be in Virginia, only 3-4 hours away by car. Shenadnoah NP.

A tak jsme s kamarádkami jednoho krásného sobotního rána nasedly do auta a vydaly se na cestu za dalším dobrodružstvím a výjimečnou přírodou.

So one beautiful Saturday morning, me and my friends, we got into a car and drove towards another adventure and a close encounter with an exquisite nature.

Myslím, že není potřeba se dopodrobna rozepisovat o celém dnu. Kdo má zájem zjistit víc, ať už ze zvědavosti nebo protože plánuje park navštívit, nebojte se napsat a zeptat se na cokoliv, ráda dotazy zodpovím!

I don’t think I need to say more about the trip. If you have any questions because you’re curious or because you’re planning on visiting the area, ask away. I’m happy to answer!

 

Nelepší sport?/the Best sport?

Závodění! Na prvním místě u mě bude vždycky Formule 1, o tom není žádná! Ale hned v závěsu, na krásném stříbrném místě, se nachází baseball. Ano, baseball! Sport, ke kterému mě přivedla má host rodina, hlavně pak host táta, díky!! Bronzová pozice je obsazena biatlonem a bramborovou okupuje hokej.

Racing! Formula 1 will always be my number one! Baseball though will be right behind it, shining from its sweet second place. Baseball, sport that I got introduced to via my host family, especially my host dad, thank you Curtis!! Biathlon rules on the third place and fourth is occupied by ice hockey.

Další díky patří oblasti, ve které žiji a která mi do života přivedla Washington Nationals, nejlepší baseballový tým (za to vlastně asi taky může rodina!). O pravidlech baseballu rozhodně psát nebudu, pokud ale máte zájem, pročíst si je můžete tady – Oficiální pravidla baseballu

Another thank you goes to the place I get to live in and that got me Washington Nationals, the best baseball team (although that’s work of my host family as well I guess!). I’m not going to write about the rules of this game. If you’re interested, here’s a link – Official Baseball Rules.

Když je baseball v televizi, podívám se, ale vidět zápas “na živo” je větší zážitek. Na pár zápasech jsem byla a na víc jít plánuji. Kdo má možnost se jít na zápas podívat, neváhejte, nebudete litovat! Zvlášť pak, když hrají Nats!! Tady je malá ochutnávka…

When there’s baseball on TV, I watch, but watching the live game is way better experience. I’ve been to few and I plan on going to see some more next season. If you have a chance to see a baseball game, don’t hesitate and go see it, you won’t regret it! Especially when Nats are playing!! Here’s a little sneak peak…

Busch gardens

Máme na řadě další měsíc, Srpen, a s ním další dovolenou. Prodloužený víkend v Busch gardens, zábavním parku jak se patří!

There is another month ahead of us and that is August. Another month, another vacation. A long weekend at Bush gardens, one of the best theme parks!

e23a3cb746cf41f1b8ecec655e6bab50

Pro toho, kdo nikdy neslyšel o tomto skvostu, kterým BG bezesporu je, tady mám pár informací:

 • V USA se nachází dva (Williamsburg, VA a Tampa, FL).
 • Park je rozdělen do sekcí jako zemí Evropy (můžeme zde najít například Německo, Itálii a Irsko) + dětské části Sesame street.
 • Nachází se zde horské dráhy, atrakce pro děti, restaurace a další.
 • Vidět zde můžete také množství tématických představení.
 • Nechybí ani interakce se zvířaty.
 • Je tam fakt sranda!

For those who have never heard of this gem, that BG is, I have a few facts:

 • There are two in the US (Williamsburg, VA and Tampa, FL).
 • The park is sectioned into european countries (Germany, Italy, Ireland and others) and kids section Sesame street.
 • There are roller-coasters, kids attractions, rastaurants and others.
 • You can see a variety of themed performances.
 • Interactions with animals are included.
 • It’s really fun!

Roadtrip #1: Philadelphia, Baltimore

Každý pořádný cestovatel sní o tom, že si jednou projede celé USA v autě. Já nejsem výjimkou. Když jsem zde ale dorazila, došlo mi, že to není možné, pokud nemám alespoň měsíc volna v kuse! Kdo mohl tušit, že jsou Státy tak obrovské, že? Takže přišla změna plánu. Půjdeme na to kousek po kousku. Stát po státu. První menší roadtrip je tady! Směr Filadelfie!!

Every travel enthusiast dreams about driving around the whole US in a car. I am not an exception. It was when I arrived here that I realized it won’t be happening unless I have at least one month off! Who could have guessed the US is so big, right? So I had to come up with a plan B. I’ll travel the country piece by piece. One state at a time. The first roadtrip is here! Philly, here we go!!

První srpnový víkend jsme s Julií, mojí naprosto úžasnou německou kamarádkou, vzaly auto a vyrazily vstříc parné letní Filadelfii. Čtyři hodiny po dálnici není nic hrozného, ale v minivanu, který má porouchanou klimatizaci, ten horký srpnový den cítíte o něco víc. Naše řešení? Okna dolů, nohy ven, hlasitá hudba a zábavné historky.

It was the first weekend of August. Me and Julia, my absolutely amazing German friend, took a car and headed towards the hot summer city of Philadelphia. 4 hours on the highway is not bad, but 4hours spent in a minivan without working AC on such a hot day doesn’t feel that good. Our solution? Windows down, feet up and out of the windows, loud music and funny stories.

img_2894

Když jsme dorazily na místo a zaparkovaly, vydaly jsme se k městské radnici. Ta budova! Ta budova je nádherná. (Kdo sleduje How to get away with a murder, ví o čem je řeč.) Navíc se před radnicí nachází také různé fontánky, které nám ten den pomohly přežít, a LOVE park s velice proslulou sochou.

When we arrived to our destination and parked the car, the first spot we visited was Philadelphia City Hall. That building! That building is so beautiful. (HTGAWAM fans know what I’m talking about.) Also, there is a little splash park right in front of the building that helped us survive the day and a LOVE park with a huge love sign just nearby.

Filadelfie je město s bohatým historickým základem a tak, přirozeně, naše další kroky vedly k Independence Hall a Liberty Bell. 

Philadelphia has a rich historical background and so our next stops were Independence Hall and Liberty Bell.

Fandové Rockyho mají toto město nejspíš docela vysoko na seznamu míst, které chtějí navštívit. Ještě aby ne. Když zamíříte od městské radnice přes Náměstí Benjamina Franklina, dostanete se k dálnici Benjamina Franklina a ta Vás dovede až k Muzeu umění a slavným Rockyho schodům a soše. A tak jsme touto cestou vydaly i my. Na náměstí jsme se usadily u fontány, zatímco místní v ní rovnou plavali. Podél dálnice lemované vlajkami světa (Tu naši jsem nezahlédla, ale možná jsem jen slepá…) jsme došli až na nejfrekventovanější místo celé Filadelfie. Mně stačily fotky, Julia mířila o něco výš a schody vyběhla à la Rocky.

Rocky fans have this city probably really high on their bucket list. I’m not surprised. If you head from the city hall towards the Franklin square, you will eventually get to the Benjamin Franklin Parkway that will lead you all the way to Philadelphia Museum of Art, Rocky steps and statue. We got on track and soon we found ourselves resting next to the beautiful square fountain while other people were swimming in it. (I mean, why not, it was really hot!) The parkway, nicely decorated with all sorts of world flags, led us right onto the most visited spot in the whole city. While I was fine with photos, Julia decided to run the steps à la Rocky. A pure athletic performance!

Po další procházce městem a objevování jeho krás jsme se vydaly zpět domů. Baltimore jsme měli po cestě, a tudíž jsme moudře usoudily, že přístav je ideální místo na procházku při západu slunce a večeři při svíčkách. Očividně si romantiku umíme zařídit i bez mužských protějšků…

After more walking and exploring the city we headed back home. Baltimore was on the way there so we decided to stop by at the local harbor, walk around at sunset and get some fancy candle-lit dinner. Obviously, we can enjoy some romantic time even without men…

Bylo to skvělé dobrodružství a jsem nesmírně vděčná, že můj první americký roadtrip jsem mohla prožít právě s Julií!

It was an incredible adventure and I’m unbelievably grateful that I could have spent my first American roadtrip with Julia!

 

 

Dovolená v New Jersey/New Jersey vacation

Pomalu se blížíme k polovině léta. Horka jsou neústupná, na obzoru ani mráček, bazén nestačí. A tak vyrážíme na další dovolenou s přáteli mých host rodičů, tentokrát do New Jersey, konkrétněji Long Beach Island. Sobota dopoledne, začátek akce. Auto máme napakované natěšenými dětmi, odhodlanými rodiči, unavenou au-pair a veškerou plážovou výbavou.

Slowly, we are approaching the middle of the summer. The heat is unbearable, not a single cloud to be seen, the pool is just not enough. So we are vacationing again. This time we are heading with some of my host parents‘ friends to New Jersey, specifically Long Beach Island. It’s Saturday morning, we are about to head out. The car is packed with excited children, determind parents, exhausted au-pair and with everything you might need at the beach.

Ve Virginii nás trápilo sucho, ale jen co jsme dorazily do domu na pláži na LBI, přišla bouřka. Žádný strach, dovolenou nám nezkazila. Naopak, pročistila vzduch a týden strávený válením se u oceánu byl o to lepší.

Back in Virginia, we’ve had trouble with the drought but as soon as we’ve arrived to the beach house, an awesome summer storm came to say hi. No worries, it definitely didn’t crush our vacation. The air was much more pleasant after the storm and the week spent by the ocean got way better.

Uprostřed týdne jsme se rozhodli pro změnu. Dneska žádná pláž, pojedeme objevovat pravého ducha New Jersey. Molo, kolotoče, vodní park. Všechno na jednom místě.

In the middle of the week, we have decided to change our daily routine. No beach today, let’s find the true New Jersey spirit. Pier, carousels, arcade, water park. All at one place.

A rozhodně nesmím opomenout večerní barbecue, procházky pro tu nejlepší zmrzlinu na světě a nádherné západy slunce u zátoky.

And I definitely can’t forget to mention late evenings‘ barbecues, long walks to get the best ice-cream ever and beautiful sunsets by the bay.

Netřeba podotknout, že to byla jedna z nejlepších dovolených!

Needless to say, it was one of the best vacations of mine!