Výšlap v parku Great falls/Great falls park hike

Součástí programu jsou i povinné měsíční au-pair meetingy, které organizuje LCC (local childcare consultant) určité au-pair skupiny. Můj první au-pair meeting byl naplánován na 16. července. Park Great falls – výšlap a piknik.

Mandatory monthly au-pair meetings organized by each au-pair group‘s LCC (local child consultant) is a part of my au-pair program. My first one  was scheduled on July 16th. Great Falls park – hike and picnic.

I když beru au-pair meetingy jen jako nezbytné zlo tenhle nebyl tak špatný. Poznala jsem nové lidi, viděla nádherné vodopády, dobře se najedla a mohla odškrtnout další míst ze svého bucketlistu.

Even though I consider these au-pair meetings only as a necessary evil I have to admit that this one was not that bad. I’ve met new peple, seen beautiful waterfalls, eaten some good food and I could check another place off of my bucketlist.

Advertisements

První týden/First week

Věc se má takto: na nějakou dobu jsem přestala psát, protože povinnosti (a lenost!), a nyní jsem tak dva měsíce pozadu… Hezky Bergi, válíš! Ráda bych řekla, že ty dva měsíce byly nudné, nic zajímavého se nedělo a tak je můžu přeskočit. Bohužel to nejde. Ty první dva měsíce tady byly napráskané novými lidmi a zážitky!

Here’s the thing: I haven’t written a single word for some time, because I’ve been busy (and lazy!) and now I‘m actually two months behind… Nice job, Bergi, well done! I would love to say that the first two months were boring, nothing interesting happened and I can just skip them. Well, I can’t. Those first two months were super busy. All the new people and experiences!

Pátek 17. června 2016 10:00 (zhruba), odjezd z tréninkové školy. Všichni byli nervózní a natěšení. Ráda bych řekla, že stres mnou cloumal, ale opak je pravdou. Možná už jsem dopředu tušila, že mě čeká něco skvělého, a tak se není čeho bát! Do chvíle, kdy jsem vystoupila z autobusu, jsem netušila, kdo mě vyzvedne. „Táta? Máma? Budou tam i děti? Mám je obejmout? Asi to nebudu řešit…“ Nakonec mě vyzvedla moje naprosto úžasná host mum, Kristin, která mě objala hned, jak mě viděla. Boom. Není co řešit! Odvezla si mě domů. O ano, můj nový domov (a pokoj!!). Měla jsem pocit, že bych se měla cítit jako na návštěvě, ale to přivítání bylo tak vřelé, že jsem se cítila jako doma coby dup. Pak setkání s host tátou, Curtis, a další objetí. Yay! A setkání s dětmi, Bennett a Jackson, high five stačí, nebudu je stresovat s objetím hned ze začátku (to až teď je nepouštím z objetí snadno!!).

Firday, June 17th 2016, 10am, departure from the training school. Everyone was nervous and excited. I would like to say I was stressed out as well, but not really. I guess I just knew that there was something amazing waiting for of me and that I didn‘t have to be worried at all! I didn’t know who was picking me up, until the very moment I got off the bus. „Dad? Mum? With or without kids? Should I hug them? Just don’t think about it…“ Eventually, the one who picked me up was my awesome host mum, Kristin, who hugged me as soon as she saw me. Boom. No worries! She took me home. Oh yes, my new home (and my room!!). I was thinking I should feel more like a guest but they gave me such a warm welcome that I felt like at home pretty soon. Meeting host dad, Curtis, and another hug. Yay! Meeting the kids, Bennett and Jackson, high five was enough. I didn’t really want to force them into hugging from the start (that’s what’s happening now!!).

První víkend, aneb stmelovací rychlokurz. Moje narozeniny, dort, dárky, lívance, hry, den otců, brunch, výlet do Old town, projížďka DC. Bylo to skvělé!!

The first weekend get together. My birthday, cake, presents, pancakes, games, Father’s day, brunch, Old Town Alexandria trip, DC drive-through. It was amazing!!

První pracovní týden. K se mnou zůstala doma první tři dny. Zařídily jsme bankovní účet, social security number, mobil, SIMku. Povozila mě všude možně, abych se zorientovala a poznala sousedství. Seznámila jsem se s jinou au-pair. (Kdo by tušil, jak skvělé přátelství se z téhle naprosto nahodilé schůzky vyklube!) Prožila jsem své první dva dny s dětma o samotě. Zažila jsem první trauma, když malý nepřestával křičet a brečet ani po půl hodině uklidňování.

The first working week. K stayed with me for the first three days. We menaged all kind of important stuff. Bank account, social security number, new phone. She drove me around to get to know the neighborhood. I got to meet abother au-pair. (Who could have known how strong friendship is going to grow from this random meet-up!) I’ve spent my first days alone with the boys. I experienced my first trauma when my little one jusd didn’t want to stop crying and screaming for over half an hour.

IMG_0010

První týden byl za mnou. Děti přežily. Já přežila. „Teď už to bude jen lepší,“ říkala jsem si. A opravdu!

First week was behind me. The kids survived. I survived. „Now it will only get better,“ I said to myself. And really!

Tréninková škola/Training school

Po klidném letu z Prahy do Londýna přišla na řadu další kontrola zavazadel, lehký pohovor o mém pobytu, změna letadla, hodinka čekání a bylo to. Let z Londýna do New Yorku jsem projedla (ostatně jako vše ostatní!). Podívala jsem se na nějaký ten film, napsala dopis, uronila pár slz, popovídala si s holkami, které mířily stejným směrem, a snažila se alespoň lehce schrupnout. Přílet na JFK byl hladký, kontrola jakbysmet. Už zbývalo jen vyzvednout zavazadla, najít pana řidiče, který nás měl dopravit do tréninkové školy, a bylo hotovo.

After an easy flight from Prague to London, it was time for some other luggage check, interview about the purpose of my visit, change of airplanes and some more waiting. Here we go. Flight from London to New York was another easy one. I kinda ate through it! I watched a few movies, wrote a letter, cried a little, talked to my fellow au-pairs and tried to nap. At JFK, everything went really smoothly. After the recollection of our lugagge, we went to find the driver that was supposed to take  us to the training school and boom, we got it all right.

Tréninková škola se nacházela na Long Islandu a z letiště nám cesta trvala asi hodinku. První věc, kterou jsem udělala, když jsem se dostala do svého pokoje, bylo vypnutí klimatizace. Taková kosa!!! Následovala pizza, sprcha a postel. Pondělí, první den v USA, byl za mnou.

The training school was situated on Long Island and the drive from JKF to there took us about an hour. First thing I did after getting into my room was turning off the AC. Seriously guys, frikin‘ freezing!!! After that: pizza, shower and bed. Monday, first day in the US, was over.

 

Myslím, že rozepisovat se o tréninkové škole nějak více do hloubky je naprosto zbytečné! Takže v rychlosti a jednoduchosti: vstanout, nasnídat se, učit se, obědvat, učit se, večeřet, poznávat nové lidi a tvořit první přátelská pouta. Občas nějaká hra či nadměrná konzumace sladkostí. Takhle vypadali úterý a středa. Čtvrtek byl ve znamení kurzu první pomoci a výletu do NYC. Pátek byl lehce hektický. Po snídani následovalo rychlobalení, rozloučení se s nově nalezenými přáteli a odjezd k host rodinám.

I think it’s pointless describing the whole training school week in detail so I’m gonna make it short and simple. Wake up, breakfast, classes, lunch, classes, dinner, bonding with fellow au-pairs. Sometimes a game or stuffing our bellys with international sweets. This is how Tuesday and Wednesday looked like. Thursday was full of first aid course and a NYC trip. Friday was quite hectic. After breakfast we had to pack all of our stuff, say goodbye to our new friends, get on a bus and begin our journey to our host families.

 

 

 

I když jsem byla jediná Češka v kolektivu, nebyl to žádný problém. Našla jsem kamarádky, troufám si říct, na zbytek života! Jsem nehorázně vděčná, že jsme se potkaly, protože můj první týden v USA se tak stal ještě kvalitnější a zábavnější!

Even though I was the only Czech girl in our training school group it was not a big deal. I found friends and I dare to say we’ll be friends for the rest of our lifes! I am unbelievably grateful that we’ve met, because my first US week got even better and funnier with those chicks beside me!

636015814300504053

#squadgoals

 

Přihláška a matching proces/Appliccation and matching process

Přihlášku jsem začala vyplňovat hned v den informační schůzky. Veškeré osobní informace, zdravotní záznamy, zkušenosti s dětmi, preference, reference, fotky a video. O ano, všechno a ještě mnohem víc v jedné přihlášce!

I started filling out the application form on the day of the informational meeting. Personal information, medical records, chilcare experience, preferences, references, photos and video. Oh yeah, this and a lot more in only one application!

Přihláška samotná byla sepsána rychle. Pak ale přišly opravy a doplňky. A nakonec reference. Jsem líná (ti, co mě znají, to potvrdí) a obvolávat lidi kvůli referencím je namáhavá aktivita, které jsem se vyhýbala jako čert kříži! Přihlášku jsem dokončila koncem prosince, ale bez videa. Nápadů jsem měla plno a video jsem po měsíci dokonce i natočila. Co už jsem ale nezvládla, bylo editování. Zkoušela jsem to minimálně pětkrát a vzhůru jsem zůstala až do dvou ráno. Nevyšlo to. Takže jsem se rozhodla nechat přihlášku bez videa (menší šance, že si vás rodina vybere) a doufat v nejlepší.

The application itself was written quickly. Then it came to the corrections and adding more stuff into it. And then the references. I’m super lazy (those of you who know me will agree) and calling people because of references is a tiring thing I didn‘t want to go through! I finished the application at the end of December, though it was missing the video. I had plenty of ideas and after a month  I finally realized them. I managed to record the video but the editing part just couldn’t happen. I tried and tried, sometimes until 2am. I ended up giving in. I made a decision of submitting the application without the video (even though there is a smaller chance of getting a match) and hoping for the best.

Pár se mi jich přece jen ozvalo, yaaay. Zdlouhavě a zbytečně to popisovat nehodlám, všude je to stejné. Rodina, líbí/nelíbí, rodina, líbí/nelíbí… Jediné, co bych zmínila, je, že můj konečný match byla třetí rodina, která se mi ozvala. To, že jsem video neměla, jim nevadilo, důležitější pro ně byly osobnost a zkušenosti. Díky bohu!

Eventually some families appeared, yaay. I’m not going to describe the whole never-edning process in detail. Family, you like/dislike them, family, you like/dislike them… The only thing I would like to mention is that my final match was a third family that reached out to me. The fact that I didn’t have a video didn’t bother them. My personality and experience was much more important. Thank god!

Proces stěhování do Alexandrie, Virginie, USA začíná…

The process of moving to Alexandria, Virginia, USA shall begin…

WP_20160322_17_03_34_Pro