Dovolená v New Jersey/New Jersey vacation

Pomalu se blížíme k polovině léta. Horka jsou neústupná, na obzoru ani mráček, bazén nestačí. A tak vyrážíme na další dovolenou s přáteli mých host rodičů, tentokrát do New Jersey, konkrétněji Long Beach Island. Sobota dopoledne, začátek akce. Auto máme napakované natěšenými dětmi, odhodlanými rodiči, unavenou au-pair a veškerou plážovou výbavou.

Slowly, we are approaching the middle of the summer. The heat is unbearable, not a single cloud to be seen, the pool is just not enough. So we are vacationing again. This time we are heading with some of my host parents‘ friends to New Jersey, specifically Long Beach Island. It’s Saturday morning, we are about to head out. The car is packed with excited children, determind parents, exhausted au-pair and with everything you might need at the beach.

Ve Virginii nás trápilo sucho, ale jen co jsme dorazily do domu na pláži na LBI, přišla bouřka. Žádný strach, dovolenou nám nezkazila. Naopak, pročistila vzduch a týden strávený válením se u oceánu byl o to lepší.

Back in Virginia, we’ve had trouble with the drought but as soon as we’ve arrived to the beach house, an awesome summer storm came to say hi. No worries, it definitely didn’t crush our vacation. The air was much more pleasant after the storm and the week spent by the ocean got way better.

Uprostřed týdne jsme se rozhodli pro změnu. Dneska žádná pláž, pojedeme objevovat pravého ducha New Jersey. Molo, kolotoče, vodní park. Všechno na jednom místě.

In the middle of the week, we have decided to change our daily routine. No beach today, let’s find the true New Jersey spirit. Pier, carousels, arcade, water park. All at one place.

A rozhodně nesmím opomenout večerní barbecue, procházky pro tu nejlepší zmrzlinu na světě a nádherné západy slunce u zátoky.

And I definitely can’t forget to mention late evenings‘ barbecues, long walks to get the best ice-cream ever and beautiful sunsets by the bay.

Netřeba podotknout, že to byla jedna z nejlepších dovolených!

Needless to say, it was one of the best vacations of mine!

Advertisements

První týden/First week

Věc se má takto: na nějakou dobu jsem přestala psát, protože povinnosti (a lenost!), a nyní jsem tak dva měsíce pozadu… Hezky Bergi, válíš! Ráda bych řekla, že ty dva měsíce byly nudné, nic zajímavého se nedělo a tak je můžu přeskočit. Bohužel to nejde. Ty první dva měsíce tady byly napráskané novými lidmi a zážitky!

Here’s the thing: I haven’t written a single word for some time, because I’ve been busy (and lazy!) and now I‘m actually two months behind… Nice job, Bergi, well done! I would love to say that the first two months were boring, nothing interesting happened and I can just skip them. Well, I can’t. Those first two months were super busy. All the new people and experiences!

Pátek 17. června 2016 10:00 (zhruba), odjezd z tréninkové školy. Všichni byli nervózní a natěšení. Ráda bych řekla, že stres mnou cloumal, ale opak je pravdou. Možná už jsem dopředu tušila, že mě čeká něco skvělého, a tak se není čeho bát! Do chvíle, kdy jsem vystoupila z autobusu, jsem netušila, kdo mě vyzvedne. „Táta? Máma? Budou tam i děti? Mám je obejmout? Asi to nebudu řešit…“ Nakonec mě vyzvedla moje naprosto úžasná host mum, Kristin, která mě objala hned, jak mě viděla. Boom. Není co řešit! Odvezla si mě domů. O ano, můj nový domov (a pokoj!!). Měla jsem pocit, že bych se měla cítit jako na návštěvě, ale to přivítání bylo tak vřelé, že jsem se cítila jako doma coby dup. Pak setkání s host tátou, Curtis, a další objetí. Yay! A setkání s dětmi, Bennett a Jackson, high five stačí, nebudu je stresovat s objetím hned ze začátku (to až teď je nepouštím z objetí snadno!!).

Firday, June 17th 2016, 10am, departure from the training school. Everyone was nervous and excited. I would like to say I was stressed out as well, but not really. I guess I just knew that there was something amazing waiting for of me and that I didn‘t have to be worried at all! I didn’t know who was picking me up, until the very moment I got off the bus. „Dad? Mum? With or without kids? Should I hug them? Just don’t think about it…“ Eventually, the one who picked me up was my awesome host mum, Kristin, who hugged me as soon as she saw me. Boom. No worries! She took me home. Oh yes, my new home (and my room!!). I was thinking I should feel more like a guest but they gave me such a warm welcome that I felt like at home pretty soon. Meeting host dad, Curtis, and another hug. Yay! Meeting the kids, Bennett and Jackson, high five was enough. I didn’t really want to force them into hugging from the start (that’s what’s happening now!!).

První víkend, aneb stmelovací rychlokurz. Moje narozeniny, dort, dárky, lívance, hry, den otců, brunch, výlet do Old town, projížďka DC. Bylo to skvělé!!

The first weekend get together. My birthday, cake, presents, pancakes, games, Father’s day, brunch, Old Town Alexandria trip, DC drive-through. It was amazing!!

První pracovní týden. K se mnou zůstala doma první tři dny. Zařídily jsme bankovní účet, social security number, mobil, SIMku. Povozila mě všude možně, abych se zorientovala a poznala sousedství. Seznámila jsem se s jinou au-pair. (Kdo by tušil, jak skvělé přátelství se z téhle naprosto nahodilé schůzky vyklube!) Prožila jsem své první dva dny s dětma o samotě. Zažila jsem první trauma, když malý nepřestával křičet a brečet ani po půl hodině uklidňování.

The first working week. K stayed with me for the first three days. We menaged all kind of important stuff. Bank account, social security number, new phone. She drove me around to get to know the neighborhood. I got to meet abother au-pair. (Who could have known how strong friendship is going to grow from this random meet-up!) I’ve spent my first days alone with the boys. I experienced my first trauma when my little one jusd didn’t want to stop crying and screaming for over half an hour.

IMG_0010

První týden byl za mnou. Děti přežily. Já přežila. „Teď už to bude jen lepší,“ říkala jsem si. A opravdu!

First week was behind me. The kids survived. I survived. „Now it will only get better,“ I said to myself. And really!