Roadtrip #2: Pennsylvania, New Jersey, Delaware, Maryland

Nikdy není dost cestování. Nikdy není dost úžasných mezinárodních přátel. Nikdy není dost zábavných historek v autě. Nikdy není dost karaoke na několikahodinové cestě za dobrodružstvím! A přesně tyto věci perfektně popisují náš říjnový roadtrip po státech Pennsylvania, New Jersey, Delaware a Maryland.

There’s never enough of traveling. Never enough of amazing international friends. Never enough of funny stories in a car. Never enough of karaoke on a never-ending x hours long journey! These are the things that describe our October roadtrip perfectly. Roadtrip through states Pennsylvania, New Jersey, Delaware and Maryland.

Slovy popisovat tento výlet nebudu, na to mám fotky. Co bych ale chtěla popsat je, jak naplánovat roadtrip tak, abyste si jej užili co nejvíc! Doufám, že alespoň někomu mé rady pomůžou při budoucím výletování.

 1. Dopravní prostředek. Já vím, kdo by to byl čekal. Každopádně mít auto je základ úspěšného roadtripu! 
 2. Jídlo. Kdo je schopných strávit několik hodin na cestě bez pořádných snacků? Já rozhodně ne! Auto jsme napěchovali krabicemi jídla a bylo. (K mé radosti byly všechny krabice na zadním sedadle hned vedle mě. Víkend v autě s tunou jídla po mé levici? Ano, prosím!)
 3. Společnost. Vyberte si lidi, se kterými nemáte problém zůstat i 60 hodin v kuse. Protože upřímně: to se stane. A vy si hádkami, napětím či nevraživostí výlet opravdu zkazit nechcete.
 4. Záchytné body. Dopředu naplánujte, kudy trasu povedete, ale nechte si v plánu nějaký ten čas na spontánní rozhodnutí. Nakonec právě ty neočekávané zastávky budou ty nejpamětihodnější. (Střední škola jako z filmu, prodej dýní, město se zajímavým názvem, opuštěné molo nebo třeba zastávka v kině, když je špatné počasí…)
 5. Hudba. Bez té by to totiž nešlo. Když jste plní energie, můžete si dát lehkou karaoke battle a když jste naopak unaveni, nabije vás novou energií – odzkoušeno! Spotify je skvělou volbou – nekonečné možnosti skladeb, žánrů i playlistů.
 6. Oblečení pro jakoukoliv příležitost. Balit podle předpovědi počasí není úplně od věci, ale přibalit pár věcí navíc pro případ náhlé změny je ještě lepší.
 7. Fotky a videa. Je třeba žít přítomností a soustředit se na to, co se děje kolem nás, ano. Ale fotky a videa, které pořídíte, Vám i po několika letech budou připomínat ty úžasné chvíle, které jste zažili.
 8. Dobrá nálada. Ano prosím, té není nikdy dost!

I’m not going to describe our trip via words, photos are going to be good enough for that. What I want to describe is planning a roadtrip so you can enjoy it as much as possible! I hope that with this article I’ll help at least one person with planning their future adventure.

 1. A vehicle. I know, shocker! But really. A car is a must have when planning a roadtrip.
 2. Food. Honestly, who is able to be stuck in a car for a long long time without any snacks? Definitely not me! We packed the car with boxes of food. (Since I was seated right next to them, I was in charge of handling the food. A dream come true!)
 3. Company. For a long roadtrip, choose people you know you can get stuck with for about 60 hours with no problem. Because you will. And there is no running away from them. You don’t want any awkward silence, arguments or hatred to ruin your trip.
 4. Planning. It’s good to choose a few spots you want to visit but leave some time in your plan for a little bit of spontaneity. At the end, the unexpected stops will be the most memorable ones. (High school out of a movie, pumpkin market, interestingly named town in the middle of nowhere, deserted pier or a stop at the movies when it’s raining…)
 5. Music. It would be impossible to survive on the road without that. When you’re all excited you can have amazing karaoke session and when you’re tired it will pump you up with new energy! Spotify is the perfect – all the songs, all the genres and so many playlists.
 6. Clothes. Check the weather forecast ahead but always pack more just in case the weather will change unexpectedly.
 7. Pictures and videos. Try to live in the moment and enjoy every second but all the footage you’re going to make on your trip will remind you of the adventure you went through in many years ahead.
 8. Good mood. There is never enough of laugh and happiness so bring it on!

A nyní je na řadě menší ochutnávka našeho roadtripu plného dobrodružství a hysterického smíchu…/ And now it’s time for a little sneak peek from our radtrip filled with adventure and hysterical laugh…

Advertisements

Dovolená v New Jersey/New Jersey vacation

Pomalu se blížíme k polovině léta. Horka jsou neústupná, na obzoru ani mráček, bazén nestačí. A tak vyrážíme na další dovolenou s přáteli mých host rodičů, tentokrát do New Jersey, konkrétněji Long Beach Island. Sobota dopoledne, začátek akce. Auto máme napakované natěšenými dětmi, odhodlanými rodiči, unavenou au-pair a veškerou plážovou výbavou.

Slowly, we are approaching the middle of the summer. The heat is unbearable, not a single cloud to be seen, the pool is just not enough. So we are vacationing again. This time we are heading with some of my host parents‘ friends to New Jersey, specifically Long Beach Island. It’s Saturday morning, we are about to head out. The car is packed with excited children, determind parents, exhausted au-pair and with everything you might need at the beach.

Ve Virginii nás trápilo sucho, ale jen co jsme dorazily do domu na pláži na LBI, přišla bouřka. Žádný strach, dovolenou nám nezkazila. Naopak, pročistila vzduch a týden strávený válením se u oceánu byl o to lepší.

Back in Virginia, we’ve had trouble with the drought but as soon as we’ve arrived to the beach house, an awesome summer storm came to say hi. No worries, it definitely didn’t crush our vacation. The air was much more pleasant after the storm and the week spent by the ocean got way better.

Uprostřed týdne jsme se rozhodli pro změnu. Dneska žádná pláž, pojedeme objevovat pravého ducha New Jersey. Molo, kolotoče, vodní park. Všechno na jednom místě.

In the middle of the week, we have decided to change our daily routine. No beach today, let’s find the true New Jersey spirit. Pier, carousels, arcade, water park. All at one place.

A rozhodně nesmím opomenout večerní barbecue, procházky pro tu nejlepší zmrzlinu na světě a nádherné západy slunce u zátoky.

And I definitely can’t forget to mention late evenings‘ barbecues, long walks to get the best ice-cream ever and beautiful sunsets by the bay.

Netřeba podotknout, že to byla jedna z nejlepších dovolených!

Needless to say, it was one of the best vacations of mine!